Colofon webexpositie 'Eremetaal'  

Het redactiekantoor van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde herbergt een bijzondere en omvangrijke historische collectie aan penningen. Door middel van de web-tentoonstelling 'Eremetaal' van het NTvG wordt een uitgebreide selectie uit deze collectie beschreven en voorzien van historische achtergronden.

De overgang naar laboratoriumgeneeskunde in de 19e eeuw
Door de verhalen achter de penningen uit de collectie te reconstrueren ontstaat een ruwe schets van de ontwikkeling van de moderne medische wetenschap in de negentiende eeuw, waarin eerst de klinische geneeskunde en vervolgens de laboratoriumgeneeskunde gestalte kreeg.  

10 jaar Nierstichting Nederland

Einthoven ontdekker elektrocardiograaf

Het uitgangspunt van deze web-tentoonstelling is dat de penningencollectie van het NTvG de geschiedenis van de geneeskunde reflecteert. Daarmee wordt bedoeld dat verschillende wetenschappelijke en maatschappelijke factoren in de ontwikkeling van de geneeskunde zijn te herkennen in de collectie. De penningen werden ontworpen en uitgegeven met een bepaalde functie of om een boodschap te verkondigen. De meeste penningen zijn vervaardigd uit brons en in enkele gevallen uit zilver of goud, wat het ‘gewicht’ moest accenturen van de personen, prestaties of gebeurtenissen die ermee werden geëerd of herdacht. Daarnaast zijn er vrijwel altijd een tekst en figuur of afbeelding op aangebracht.

Verhalen achter de penningen
Zowel aan de oorspronkelijke uitgave van de penningen als aan de collectievorming door het NTvG lagen verschillende selectiemechanismen ten grondslag die op bewuste en onbewuste keuzes en op toeval berustten. De penningen werden door specifieke individuen of organisaties uitgegeven met bepaalde politieke of sociale doelen, waarbij zij een opvatting over de geneeskunde en medische wetenschap uitdroegen. Deze verhalen achter de penningen vindt u terug in de web-expositie.

Project-management: Marlin Burkunk, projectleider NTvG.
Samenstelling expositie: Jara Apeldoorn, tentoonstelling-medewerker (zzp-er).
Historisch onderzoek: Berend Mul, historicus.
Eindredactie: NTvG
Advies: dr. Timo Bolt, medisch historicus en sectie-redacteur NTvG

Gerelateerde NTvG-publicatie: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3309
Sponsor: Vereniging NTvG