Arts en maatschappij

Het moderne artsenberoep is geen vaststaand gegeven, maar een betrekkelijk recent product van historische ontwikkelingen (sociaal-cultureel, politiek, economisch, wetenschappelijk-technologisch). De geneeskunde en het beroep hebben zich ontwikkeld binnen een breed maatschappelijk kader. De collectie van het NTVG omvat bijzondere penningen waarin die ontwikkeling te zien is.
Zo zijn er penningen uit de vroegmoderne tijd van de Hortus Botanicus en de gilden. Deze penningen brengen het verleden dichterbij en maken het ‘tastbaar’ doordat hun functie nog steeds herkenbaar is. De collectie omvat ook recentere penningen over bijvoorbeeld de opkomst van de ziektekostenverzekeringen en de kruisverenigingen.