Over de collectie

F.C. Donders vereerd door Utrechtse studenten

De penningencollectie van het NTvG werd dankzij het curatorschap van de oud-secretaris van het Tijdschrift Jan van der Heide (1924-2001) tussen 1989 en 2001 in belangrijke mate uitgebreid. Van der Heide bouwde de collectie volledig uit in overeenstemming met het vastgestelde verzamelprofiel (lees het NTvG-artikel: NTvG 1992:2547-9).  
Daarnaast herintroduceerde hij bovendien de Donders-penning als Verenigingspenning van het NTvG en ontwierp hij de penning die jaarlijks werd uitgereikt aan de winnaar van de Jonge-auteursprijs. Sinds 2001 voert Henk Walvoort, oud-wetenschappelijk eindredacteur van het Tijdschrift, het beheer over de verzameling.
De online catalogus van de NTvG-bibliotheek toont alle objectgegevens per penning.

ga naar online catalogus 

De web-expositie op deze pagina's stelt zich ten doel om door middel van een selectie van deze penningen een beeld te schetsen van ontwikkelingen in de medische geschiedenis.

wandel door de expositie