Uitvinding van de moderne geneeskunde

Een aantal penningen uit de NTvG-collectie tonen de verhalen over het ontstaan van de moderne geneeskunde in de negentiende eeuw. De ontwikkeling van de medische wetenschap staat niet op zichzelf. In de negentiende eeuw leidden veranderingen in de wetenschap niet alleen tot nieuwe ontdekkingen, maar ook tot nieuwe ideeën over ziekte en gezondheid.

Geleidelijk ontstond de moderne, natuurwetenschappelijke, medische wetenschap. Deze ontwikkeling had effect op de sociale rol van de (arts-)wetenschapper, het medisch onderwijs, en de relatie tussen wetenschap, arts en patiënt.