Disclaimer

Het NTvG spant zich in om de inhoud van deze expositie-website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de getoonde inhoud onvolledig en/of onjuist is. De informatie in de onlinecollectie wordt voortdurend bijgewerkt, maar weerspiegelt niet steeds de laatste stand van zaken omtrent toeschrijving en datering.

Hoechst Pharma R. Koch Nobelprijs 1905

Het NTvG heeft er naar gestreefd de rechten van de illustraties volgens wettelijke bepalingen te regelen en alle rechthebbenden te achterhalen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog wenden tot het NTvG (contact)

Disclaimer 

Aan de informatie op deze pagina’s kunnen geen rechten worden ontleend.