Literatuur

Arts en oorlog: medische en sociale zorg voor oorlogsslachtoffers in de geschiedenis van Europa.

Oorlog en rampen:

J.A. Verdoorn, Arts en oorlog: medische en sociale zorg voor oorlogsslachtoffers in de geschiedenis van Europa. Inleiding tot de medische polemologie. Amsterdam, 1972.

Beriberi, white rice, and vitamin B.

Carpenter, K. J. Beriberi, white rice, and vitamin B. Berkeley: University of California Press; 2000.

De instrumenten revolutie 

E.S. Houwaart, ‘2 Medische techniek’ in J.W. Schot. H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze red. Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 4. Huishoudtechnologie, medische techniek. Zutphen: Walburg Pers; 2001.

De ontluikende verzorgingsstaat: overheid, vakbonden, werkgevers, ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen 1890-1945.

Gerwen J.L.J.M van. De ontluikende verzorgingsstaat: overheid, vakbonden, werkgevers, ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen 1890-1945. Den Haag en Amsterdam: Verbond van Verzekeraars en NEHA; 2000.

De zwaargewonden eerst?: het Nederlandsche Roode Kruis en het vraagstuk van oorlog en vrede 1867-1945.

Leo van Bergen, De zwaargewonden eerst?: het Nederlandsche Roode Kruis en het vraagstuk van oorlog en vrede 1867-1945. Rotterdam 1994.

Door het menschelijke vleesch heen. 100 jaar radiodiagnostiek in Nederland 1895-1995.

A. de Knecht-van Eekelen, J.F.M. Panhuysen en G. Rosenbusch. Door het menschelijke vleesch heen. 100 jaar radiodiagnostiek in Nederland 1895-1995. Rotterdam: Erasmus Publishing; 1995.

Gildepeningen van de Amsterdamse chirurgijns

Frank F.A. IJpma, Chris Teulings en Thomas M. Gulik, ‘Gildepeningen van de Amsterdamse chirurgijns’, Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2015;159:1-6.

J.L.C. Schroeder van der Kolk en het ontstaan van de psychiatrie in Nederland

Vijselaar J, Bolt T. J.L.C. Schroeder van der Kolk en het ontstaan van de psychiatrie in Nederland. Amsterdam: Boom; 2012. p. 162-9.

Leerboek medische geschiedenis.

Huisman F.G. De medische professie in H.F.P. Hillen, E.S. Houwaart, F.G. Huisman red. Leerboek medische geschiedenis. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2018. 179-191.
Zie ook: NTvG Media bespreking

Oorlog en Rampen

J.A. Verdoorn, Arts en oorlog: medische en sociale zorg voor oorlogsslachtoffers in de geschiedenis van Europa. Inleiding tot de medische polemologie. Amsterdam, 1972.

The origins of the electrocardiogram as a clinical instrument

John Burnett, ‘The origins of the electrocardiogram as a clinical instrument’ Medical history.  1985;5:53-76.

The Western medical tradition 1800 to 2000

Bynum W.F., et al. The Western medical tradition 1800 to 2000. Cambridge: Cambridge University Press; 2006).

Turning refracting into a science: F.C. Donders’ ‘scientific reform’ of lens prescription.

Theunissen B. Turning refracting into a science: F.C. Donders’ ‘scientific reform’ of lens prescription. Studies in History and Philosophy of Science Part c: studies in History and Philosophy of Biological and Medical Sciences. 2000;31:557-78.

Twee eeuwen solidariteit: de Nederlandse, Belgische en Duitse ziekenfondsen tijdens de negentiende en twintigste eeuw.

Veraghtert K en Widdershoven B.E.M. Twee eeuwen solidariteit: de Nederlandse, Belgische en Duitse ziekenfondsen tijdens de negentiende en twintigste eeuw. Amsterdam en Zeist: Aksant en HiZ; 2002.

Van instrument naar technologische geneeskunde

Auteurs:  B.G.N. Mul, BA, masterstudent. Erasmus MC, afd. Medische Geschiedenis, Rotterdam: dr. T.C. Bolt, historicus.
Contact:  B.G.N. Mul (berendmul@gmail.com)
Instelling: Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, Amsterdam
Gepubliceerd in print week 40, 2019.
Online: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;162 D3777.

Ways of knowing: a new history of science, technology and medicine.

Pickstone J.V. Ways of knowing: a new history of science, technology and medicine. Chicago: University of Chicago Press; 2001.

Willem Einthoven and the development of the string galvanometer. How an instrument escaped the laboratory

Bart Grob, ‘Willem Einthoven and the development of the string galvanometer. How an instrument escaped the laboratory’, History and technology 22:4 (2006) 369-390.