J.N. Ramaer 1817-1887

Ramaer was arts en psychiater; hij tudeerde medicijnen, eerst in Utrecht en later in Groningen. Hij werd eerste geneesheer aan het het krankzinnigengesticht het Nieuwe Gasthuis te Zutphen en later geneesheer-directeur van het St. Jorisgasthuis te Delft. Hij was ook inspecteur Geneeskundig Staatstoezicht op krankzinnigen. Hij was mede-oprichter van de "Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst", de huidige KNMG. 
Ramaer ontwikkelde zich tot een vooraanstaand psychiater uit de 19e eeuw. Hij hield toezicht op de uitvoer van de Krankzinnigenwet (1841) van Schroeder van der Kolk, waarmee de opname en verzorging van psychiatrische patiënten werd geregeld.

 

 

Penningen