H. Snellen 1834-1908

Herman Snellen was aanvankelijk assistent en later directeur in het Ooglijdersgasthuis in Utrecht, opgericht door de fysioloog Donders.
Snellen promoveerde tot doctor in de geneeskundein 1857, verwierf in 1858 het doctoraat in de heelkunde en vestigde zich in Utrecht als geneesheer en tevens als assistent aan de oogheelkundige kliniek van F.C. Donders.  In 1862 werd hij geneesheer en docent in de oogheelkunde aan het Nederlandse Gasthuis voor ooglijders in Utrecht . Snellen ontwikkelde een hulpmiddel om wetenschappelijk nauwkeurig de visus te bepalen. De letterkaart kreeg internationale bekendheid. In 1877 werd Snellen hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. In 1884 volgde hij Donders op als geneesheer-directeur van de oogheelkundige kliniek.