J. Burman 1707-1780

Johannes Burman was een Nederlands botanist en fysioloog gespecialiseerd in planten uit Ceylon, Ambon en Kaap de Goede Hoop.  Hij studeerde medicijnen in Leiden bij Boerhaave en promoveerde op lymfevaten, maar werd hoogleraar in de plantkunde in Amsterdam. Hij was bevriend met Carolus Linnaeus waarmee hij een uitgebreide briefwisseling onderhield. 

In de bibliotheek van het NTvG bevinden zich twee publicaties van Burman, namelijk 'Duidelyke veroning, eeniger duizend in alle vier warelds-deelen waasende bomen, stammen, kruiden, bloemen, vrugten, en uitwassen' en 'Taalryk register der plaat- ofte figuur-beschryvingen der bloemdragende gewassen'.