P. van Foreest 1522-1597

Pieter van Foreest was een 16e-eeuws geneesheer. Hij studeerde aan de Universiteit in Leuven en promoveerde in 1543 tot doctor in de geneeskunde. Van 1558 tot 1595 was Van Foreest stadsgeneesheer te Delft. Hij was lijfarts van Willem van Oranje maar ook verleende hij zijn diensten gratis aan minder bedeelden. Hij adviseerde het Delftse stadsbestuur over de pestepidemie. Hij had een grote invloed op de ontwikkeling van de geneeskunde in de Republiek. In de bibliotheek van het NTvG bevindt zich onder andere het 32-delige Observationum et curationum medicinalium ... van de hand van  "D. Petro Foresto Alcmariano"  (Pieter van Foreest).