D. Erasmus 1466-1536

Desiderius Erasmus was een Nederlandse priester, theoloog, filosoof, schrijver en humanist.  Erasmus bereikte internationale bekendheid met zijn boek Lof der zotheid en het Enchiridion waarin hij messcherp uiteenzette wat de betekenis van het christendom voor de mens moest betekenen. De Lof der zotheid was een satire op de misstanden in de katholieke kerk, waarin hij de allegorische Zotheid allerlei kwesties liet bespreken, die hij zelf niet mocht publiceren van de geestelijkheid.