A. Fleming 1881-1955

A. Fleming was een Schots arts en microbioloog. In 1928 ontdekte Fleming bij toeval dat in het bijzijn van een bepaalde schimmel bacteriën niet groeiden. Fleming maakte een filtraat van de schimmel en constateerde dat deze stof vele soorten bacteriën kon doden, terwijl de proefdieren er geen nadelige gevolgen van ondervonden. Hij noemde de stof penicilline, en stelde dat het als geneesmiddel kon werken. Voor de ontdekking van penicilline ontving hij in 1945 de Nobelprijs.